Hide menu
Recently opened

Hide

Contact

Hide

Portal operator
Ческа-Липа, Чехия
telephone
+420 603 853 637
email
lilancz11@gmail.com
Online consultant
Proposals

Hide

Sale (25)
Property (23)
Projects (1)
Lease (0)
Property (0)
Staff

Show

Portal profile

Show

Hide menu
Show/Hide

Login in portal > Log in Register

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > I want to buy
I want to buy property


Obvyklý postup při koupi nemovitosti

Koupě nemovitosti je časově náročný proces, který vyžaduje poměrně složité právní operace. Je zapotřebí podepsat několik smluvních dokumentů a vyřídit řadu úředních listin.

Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit a ušetřit si velké množství starostí i nervů.

1. Výběr realitního makléře

Naše společnost vám může pomoci s výběrem nemovitosti tak, aby cena i kvalita odpovídala aktuální situaci na trhu a zároveň splňovala vaše požadavky.

Zajistíme prohlídky nemovitosti a asistujeme při prohlídkách nebo převzetí nemovitostí.

2. Výběr nemovitosti

Vaše požadavky zadáme do systému a díky tomu je vaše poptávka párována s aktuální nabídkou a nabídku vyhovující nemovitosti obdržíte e-mailem nebo vás budeme telefonicky kontaktovat.

Z nich si vyberete tu, která maximálně splňuje vaše požadavky a vyhovuje vašim finančním možnostem.

3. Dohoda

Pokud máte vybranou nemovitost, je možné s prodávajícím či makléřem uzavřít ústní dohodu. Ta upravuje podmínky, termín a závaznost. Následuje příprava rezervační smlouvy k podpisu.

4. Rezervační smlouva

V případě vážného zájmu o nemovitost podepíšete se zprostředkovatelem (realitní kanceláří) tzv. Rezervační smlouvu. Ta vám zajišťuje rezervování vybrané nemovitosti do doby, než se podepíše kupní smlouva.

5. Zaplacení rezervačního poplatku

Rezervační poplatek je důkazem vašeho vážného zájmu o nemovitost a je započítán do kupní ceny.

Ode dne složení rezervačního poplatku je pro vás vybraná nemovitost závazně rezervována a není možné ji nabízet dalšímu zájemci.

6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Uzavírá se v případech, kdy prodávající i kupující mají zájem kupní smlouvu uzavřít, ale z určitých důvodů to zatím není možné (např. si kupující vyřizuje hypoteční financování).

Smlouva o smlouvě budoucí kupní zavazuje vás i prodávajícího k následnému uzavření Kupní smlouvy. Samotná Kupní smlouva je zpravidla přílohou Smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebo je přímo obsahem této smlouvy o smlouvě budoucí.

7. Financování nemovitosti

V případě, že nemovitosti financujete prostřednictvím hypotéky, případně bankovním úvěrem, bude vaše banka požadovat zřízení zástavního práva na nemovitost ve svůj prospěch. Zástavní právo obvykle zřizuje majitel nemovitosti a vzniká zápisem do Katastru nemovitostí. My vám můžeme zajistit financování nemovitosti prostřednictvím hypotéky a veškeré právní dokumenty za vás ve spolupráci s bankou vyřídíme.

8. Kupní smlouva / Smlouva o převodu bytové jednotky / Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu

Na základě těchto smluv přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajících na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí, převod družstevního podílu nastává okamžikem doručení dohody o převodu orgánu bytového družstva.

9. Návrh na vklad do Katastru nemovitostí

Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí je nutné provést vždy, když dochází ke změně majitele zapsaného v Listu vlastnictví. Změna vlastnictví v Katastru nemovitostí se neprovádí u družstevních bytů, u kterých toto ošetřuje Dohoda o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a její doručení příslušnému orgánu bytového družstva.

10. Úschova kupní ceny

Úschovou kupní ceny se předchází nepříjemným situacím. Běžnou praxí je složení kupní ceny po odečtení již uhrazeného rezervačního poplatku do úschovy nezávislé třetí osoby nebo instituce (úschova bankovní, advokátní, notářská nebo v naší realitní kanceláři) dle rozhodnutí kupujícího. Třetí osoba vyplatí kupní cenu prodávajícímu tak, jak je dohodnuto v Kupní smlouvě, zpravidla po převedení nemovitosti v Katastru nemovitostí z prodávajícího na vás – kupujícího na základě předložení uschovateli originálního Listu vlastnictví.

11. Převzetí nemovitosti

Nezapomeňte, že je nemovitost při převodu na vás nepojištěna. V případě vašeho zájmu vám pomůžeme zajistit optimální pojištění vaší nemovitostí, jsme schopni vzhledem k našemu postavení a znalostem dohodnout zajímavé slevy z pojištění, které byste sami nedostali.
This site uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this site, you agree to these terms.
Read more
Find users and portals to add to bookmarks bar
Individual
Legal person
Entrepreneur
The self-government
State institution
Full text:
xv
ID:
xv
Name:
xv
Surname:
xv
Phone:
xv
Email:
xv
Company name:
xv
Subdomain:
xv
Add to bookmarks
Create user

Login to account

Create an account
Account information
Profile:
Profile:
v
Profile:
v
Person type:


 
*:
20
*
*
*:
Company profile
*Company Name:
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Create an account - Structural subdivision -
Account information - Structural subdivision
* Select structural subdivision type:
v
Profile:
v
Profile:
v
*:
20
*
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Adding a new ad - Proposal
Adding a new ad - Demand
Publish the advertisement in PDFCreate
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL
Information for public informing portal users