Hide menu
Recently opened

Hide

Contact

Hide

Portal operator
Ческа-Липа, Чехия
telephone
+420 603 853 637
email
lilancz11@gmail.com
Online consultant
Proposals

Hide

Sale (25)
Property (23)
Projects (1)
Lease (0)
Property (0)
Staff

Show

Portal profile

Show

Hide menu
Show/Hide

Login in portal > Log in Register

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > Energy efficiency
I am interested in manufacturing a passport for energy efficiency of building

Průkaz energetické náročnosti budovy

LILAN s.r.o., REALITNÍ A INVESTIČNÍ SPOLEČNOST pro své klienty zajišťuje průkaz energetické náročnosti budov v rámci poskytování služeb ZDARMA.

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Průkaz energetické náročnosti budovy


PENB je obdobou štítků, které znáte z ledniček, praček a dalšího bílého zboží.

PENB do české legislativy vnesl zákon č.406/2000 Sb. s prováděcí vyhláškou 148/2007 Sb.

Průkazy se pro novostavby a větší rekonstrukce zpracovávají od 1.1.2009!

Podle § 2 odst. 1, písmene m) je „průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.“ V praxi to znamená zahrnout do posouzení informace o vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a elektřině. Z těchto hodnot pak specialista vypočítá tak zvanou třídu energetické náročnosti budovy. Následující tabulka ukazuje hodnocení – tzv. klasifikační třídy:

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

 

Platnost průkazu energetické náročnosti budovy je 10 let.

Stavíte nebo rekonstruujete dům?

V případě, že hodláte stavět nebo provádět změny dokončené budovy, pak je Vaší povinností:

Doložit při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.
Doložit průkazem (PENB) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Požadavky platí pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

Budovy užívané orgánem státní moci

U těchto budov musí vlastník zajistit zpracování PENB:

Od 1. července 2013 u budov se vztažnou plochou větší než 500 m2.
Od 1. července 2015 u budov se vztažnou plochou větší než 250 m2.

Zpracovaný průkaz musíte poté v budově vyvěsit na veřejně přístupném místě.

Vlastníte bytovou nebo administrativní budovu?

Pak je vaší povinností zajistit zpracování PENB:

Do 1. ledna 2015 u budov se vztažnou plochou větší než 1500 m2.
Do 1. ledna 2017 u budov se vztažnou plochou větší než 1000 m2.
Do 1. ledna 2019 u budov se vztažnou plochou menší než 1500 m2.

Chystáte se dům prodávat nebo ho pronajímat?

V tom případě si musíte nechat zpracovat PENB:

Při prodeji budovy nebo její ucelené části.
Při pronájmu budovy.
Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

 

Kdo průkaz (PENB) zpracovává?

Ke zpracování průkazů musí vlastnit oprávnění vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Máte zájem o zpracování průkazu? Napište nebo zavolejte. Rádi Vám průkaz necháme zpracovat – rychle, kvalitně a za rozumnou cenu.

Kdy požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny?

U budov s podlahovou plochou menší než 50 m2.
U některých budov, které jsou kulturní památkou nebo leží v památkové zóně nebo památkové rezervaci.
U budov pro náboženské účely.
U staveb pro rodinnou rekreaci.
U průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční spotřebou energie do 700GJ (cca velikost tří rodinných domů).
Při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.
This site uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this site, you agree to these terms.
Read more
Find users and portals to add to bookmarks bar
Individual
Legal person
Entrepreneur
The self-government
State institution
Full text:
xv
ID:
xv
Name:
xv
Surname:
xv
Phone:
xv
Email:
xv
Company name:
xv
Subdomain:
xv
Add to bookmarks
Create user

Login to account

Create an account
Account information
Profile:
Profile:
v
Profile:
v
Person type:


 
*:
20
*
*
*:
Company profile
*Company Name:
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Create an account - Structural subdivision -
Account information - Structural subdivision
* Select structural subdivision type:
v
Profile:
v
Profile:
v
*:
20
*
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Adding a new ad - Proposal
Adding a new ad - Demand
Publish the advertisement in PDFCreate
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL
Information for public informing portal users
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL