Skrýt nabídku
 • Otevřené pohledy
 • Kontakt Kontaktní informace Lilan s.r.o.
  Provozovatel portálu
  Česká Lípa, Česko
  telephone
  +420 603 853 637
  email
  lilancz11@gmail.com
  Online konzultant
 • Nabídky Seznamy inzerátů s nabídkami Lilan s.r.o.
  Prodej (903)
  Nemovitostí (883)
  Projekty (13)
  Pronájem (240)
  Nemovitostí (240)
 • Рrofil portálu Nabídka profilu portálu Lilan s.r.o.
Skrýt nabídku
Show/Hide

Přihlášení do portálu > Přihlásit Registrovat

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > Správa nemovitostí
Mám zájem o správu nemovitostí

SPRÁVA BYTOVÝCH  JEDNOTEK A RODINNÝCH DOMŮ

Naše služby využívají investoři, kteří vlastní jednu nebo více jednotek a nejsou přítomni v České republice, případně ti, kteří u nás žijí a nemají čas si sami své nemovitosti spravovat.


Samotné správě nemovitosti se věnujeme více než 20 let a za tuto dobu nám prošlo rukama více než 300 nemovitostí a jejich počet se neustále navyšuje.


Správa bytů a rodinných domů je jednou z nejúspěšněji poskytovaných služeb naší realitní kanceláří. Naše správa pro Vás jako majitele znamená, že se o vše postaráme my – od komunikace s nájemníkem, přes inspekce, opravy, havárie až po účetnictví. Naší velkou výhodou je, že na všechny potřebné řemeslné práce máme dlouhodobě prověřené a nepředražené partnery!


Jak probíhá náběr bytu/ domku ke správě?

 • Veškeré informace Vám zašleme e-mailem k prostudování. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se telefonicky spojit s vedoucí správy, která Vám vše ochotně vysvětlí.

 • Poté bude následovat osobní setkání u nás v kanceláři.

 • Pokud se rozhodnete využít služeb naší správy, dojde k podpisu Příkazní smlouvy, Plné moci a fyzickému nabrání nemovitosti. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete být osobně v Praze, není problém celý proces vyřídit prostřednictvím pošty a e-mailové komunikace.

 • Vaši nemovitost nafotí náš profesionální fotograf a Vám bude přidělen osobní makléř, který se o Vaši nemovitost bude starat.

  SAMOZŘEJMOSTÍ JE KONTROLA BEZDLUŽNOSTI A KREDITU NÁJEMNÍKŮ!


Jak rozdělujeme byty na správu?

malé byty s nájmem do 10.000,- Kč (dlouhodobý pronájem)
           800,-Kč + DPH

byty nad 10.000,- Kč (dlouhodobý pronájem)
         1100,-Kč + DPH

byty na střednědobý a krátkodobý pronájem
         1300,-Kč + DPH

rodinné domky nebo nemovitosti na okraji Prahy
2000-3000,-Kč + DPH

správa více jednotek od jednoho majitele (vytvoříme Vám cenu v rámci výhodného balíčku)


PO DOBU, BĚHEM KTERÉ JE BYT NEOBSAZENÝ, SI POPLATEK ZA SPRÁVU NEÚČTUJEME

Co všechno správa zahrnuje?

 • Detailní inventář bytu,

 • podrobná fotodokumentace,

 • bezpečné uschování klíčů,

 • pravidelné inspekce 2x ročně (při krátkodobých a střednědobých pronájmech po každém klientovi),

 • předání nemovitosti klientům,

 • vybírání nájemného a přeposílání na bankovní účet majitele

 • držení kauce,

 • přepis energií na nájemníky,

 • odubytování nájemníků, odečet měřidel na konci pronájmu a vyúčtování záloh,

 • monitoring příchozí pošty, shromažďování podkladů pro účetnictví – vedení záznamů o všech příjmech a výdajích,

 • komunikace s nájemníky, SVJ, správcovskými firmami, atd.,

 • 24/7 hodin havarijní služba,

 • zprostředkování údržby a úklidu,

 • kontrola všech řemeslných prací,

 • vyřízení pojistných událostí, komunikace s pojišťovnami,

 • příjem a zpracování pošty

 • zřízení telekomunikačních služeb (internet, pevná linka, digitální TV).

  Další služby poskytované za poplatek:

 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň z převodu, daň z nabytí atd.),

 • vybavení bytu nábytkem a doplňky, homestaging - interiérový design

 • speciální služby – zařízení žaluzií, závěsů, rekonstrukcí bytů, návrhu a montáže kuchyňských linek, převoz starého nábytku,

 • úklid včetně výměny ložního prádla, praní, žehlení, mytí oken, čištění koberců, čalounické práce, atd.

Správa činžovních domů

Naše služby:

Nabízíme profesionální a efektivní služby místním i zahraničním investorům. Máme několikaleté zkušenosti se správou domů, vlastněných přímými vlastníky, tak i bytovými družstvy, či SVJ a z těchto zkušeností vybíráme to nejlepší, abychom Vám zajistili servis na profesionální úrovni, snižovali náklady a služby poskytovali transparentně. Vytvořili jsme systém, který zajišťuje, že jste informováni a máte své nemovitosti pod kontrolou.

Nadále se vzděláváme a stále sledujeme a máme přehled v neustále se měnících legislativních předpisech.

Nabídka, kterou od nás obdržíte, je kompletní. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně podle Vašich potřeb od základní ekonomické správy domu až po technickou správu domu.

Kompletní správa objektu zahrnuje dle služeb:

Technická správa budovy

Servis, údržba a revize  - hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí technických instalací v budově, jako např. revize elektrického zařízení a hromosvodů, revize a kontroly plynových zařízení, kontroly požární ochrany, kontroly a revize hasicích přístrojů, pravidelný servis a revize výtahů, pravidelné prohlídky komínů, zajištění odstranění závad z kontrol a revizí a to prostřednictvím specializovaných odborníků a firem. Příslušné dokumenty, potvrzení a revizní zprávy též uchováváme.

 • Služby – zajištění služeb spojených s užíváním jednotek: V souvislosti se zajištěním dodávek el. Energie, plynu, tepla a TUV, vody, STA, odvozu komunálního odpadu zejména:

 • zajištění operativního odstranění poruch a závad, nebo jejich oznámení příslušným správcům uvedených inženýrských sítí spolu s poskytnutím součinnosti k co nejrychlejšímu odstranění poruch a závad,

 • zajištění revize technických zařízení včetně revize požární ochrany a archivace těchto revizí nebo zpráv,

 • zajištění odečtů spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé vlastníky,

 • zajištění naplnění povinností ukládaných vlastníkovi v rámci bezpečnostních, hygienických, požárních a dalších souvisejících norem.

 • Úklid budov – zajišťujeme úklid společných prostor po celý rok (včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících) v souladu se zákonem danými předpisy, včetně uzavírání smluv s příslušnými poskytovateli služeb a jejich pravidelnou kontrolu. V případě potřeby zajišťujeme i havarijní a zvláštní úklidové služby (př. vandalismus či jiná výjimečná událost). Dle možností zjišťujeme i původce událostí a vyvodíme potřebná opatření.

 • Údržba a opravy – Zajišťujeme potřebné úpravy a opravy ve společně užívaných prostorách budovy.

 • Havarijní služba – zajišťujeme 24hodinovou havarijní službu

 • Domovní řád – vypracujeme domovní řád a po schválení výborem  SVJ s ním seznámíme všechny uživatele v objektu. Kontrolujeme jeho dodržování a v případě potřeby při jeho porušování patřičné osoby varujeme. Při opakovaném porušování bychom postupovali dle dohody s Vámi.

 • Radíme v otázkách souvisejících s pojištěním domu a na Vaše přání můžeme převzít povinnosti ve věcech jednání a uzavírání smluv o pojištění a jejich každoroční obnovení.

 • Řešíme pojistné události týkající se společných prostor domu.

 • Zajišťujeme veškeré potřebné kontakty s úřady,

 • Shromáždění vlastníků – účastníme se schůze shromáždění, zajišťujeme její organizaci- doručení pozvánek všem vlastníkům, na schůzi podáváme zprávu o své činnosti, provádíme zápis ze schůze a tento pak rozesíláme všem vlastníkům jednotek.

 • Bezpečnost objektu – Poskytujeme všechny nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti objektu dle Vašich potřeb a přání.

 • Sestavujeme návrh plánu oprav.

 • Zajišťujeme zpracování pasportů prostor domu.

 • Zajištění projekční činnosti při rekonstrukci, přestavbě a úprav bytových i nebytových jednotek i společných prostor domu.

 • Vedeme a spravujeme webovou nástěnku, díky které je zajištěna rychlá komunikace s Vámi i mezi Vámi jednotlivými vlastníky a máte vždy přehled o tom, co se děje.

Ekonomická správa nemovitosti

Inkaso – Provádíme inkasa provozních nákladů a ostatních plateb, vyplývajících z vlastnictví a užívání bytové /nebytové/ jednotky v domě. Zasíláme upomínky v souladu s pokyny zadavatele.

 • V případech splatných plateb, které jsou nevymahatelné i přes zaslání upomínek, Vám navrhujeme další opatření.

 • Platby a úhrady – poskytujeme součinnost k tomu, aby vlastníci jednotek plnili vůči správci následující povinnosti:

 • poukázat na účet poskytovatele měsíčně zálohu na správu domu a zálohu na ceny služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky,

 • uhradit poskytovateli případné nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb na správu domu a na ceny služeb,

 • bezodkladně písemně oznámit poskytovateli všechny skutečnosti rozhodné pro určení výše plateb,

 • bezodkladně písemně informovat poskytovatele o převodu vlastnictví k jednotce.

 • Vedení účetnictví, kontroly – Prověřujeme všechny došlé faktury, kontrolujeme jejich správnost, provádíme jejich proplacení. Provádíme kontrolu všech výpisů z účtů.

 • Každý měsíc provádíme finanční likviditu, kde naleznete plánované příjmy a výdaje či přehled dlužníků apod.

 • Rozpočet, interní plánování – Na vyžádání Vám dáme k dispozici doklady potřebné k vypracování ročního rozpočtu či poradíme na Vaše přání v oblasti rozpočtů,

 • Zpráva o činnosti – jednou ročně podáváme zprávu o své činnosti.

 • Zálohy – v případě potřeb upravujeme výši měsíčních záloh na ceny služeb.

Účetnictví

Zodpovídáme za řádně vedené účetnictví dle příslušných předpisů a právních norem,

 • Zajištění vedení komplexní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v rámci bytového domu,

 • Návrh předpisu příspěvku na úhradu správy domu vlastníkům jednotek,

 • Návrh předpisu výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním jednotek a Jejich vyúčtování pro jednotlivé vlastníky jednotek,

 • Předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldokontu jednotlivých vlastníků jednotek a dle pokynů předepisuje penále,

 • Vypořádávání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování záloh za služby,

 • Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů a výpisů z bankovních účtů,

 • Vystavování faktur,

 • Zpracování platebních příkazů,

 • Vedení pokladní knihy,

 • Záznamy a evidence interních dokladů,

 • Zpracování roční účetní závěrky,

 • Zpracování daňových přiznání pro SVJ, sledování daňových povinností,

 • Jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy,

 • Uchování a archivace účetních knih, uzávěrek a dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné právní předpisy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Vyhledávaní uživatelů a portálu za účelem přidáni na lištu záložek
Fyzická osoba
Právnicka osoba
Podnikatel
Samospráva
Státní instituce
Plný text:
xv
ID:
xv
Jméno:
xv
Příjmení:
xv
Telefon:
xv
Email:
xv
Název společnosti:
xv
Subdomena:
xv
Přidat do záložek
Vytvořit uživatele

Přihlášení do účtu

Vytvořit účet
Informace o účtu
Profil:
Profil:
v
Profil:
v
Typ osoby:


 
*:
20
*
*
*:
Profil firmy
*Název právnické osoby / Podnikatele:
*Telefon:
Načtená adresa:
Úplná adresa:
100
Přidání nového inzerátu - Nаbídka
Přidání nového inzerátu - Poptávky
Publikovat inzerát ve formátu PDFVytvořit
Mezinarodni realitni portal
Informace pro informovaní uživatelů portálu
Mezinarodni realitni portal