Přidat
 • Kontakt
  Provozovatel portálu
  Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, Česko
  telephone
  +420 603 853 637
  email
  lilancz11@gmail.com
  Online konzultant
  Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, Česko
  telephone
  +420736607606
  email
  lilancz22@gmail.com
 • Nabídky Seznamy veřejných inzerátů s nabídkami
  Prodej
  Nemovitostí
  Pronájem
  Nemovitostí
 • Personál
 • Jednotky
 • Рrofil portálu
Show/Hide

Přihlášení do portálu > Přihlásit Registrovat

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > Úschova peněz
Mám zájem o službu Úschova peněz

ÚSCHOVA PENĚZ  PŘI KOUPI NEMOVITOSTI


Prodáváte nemovitost a chcete si být jisti, že za ni dostanete zaplaceno?


LILAN s.r.o., REALITNÍ A INVESTIČNÍ SPOLEČNOST pro své klienty zajišťuje úschovu finančních prostředků na úschovním účtu zprostředkovatele, vč. kontroly splnění podmínek pro výplatu peněz v rámci poskytování realitnich služeb ZDARMA.


Úschovou peněz smluvně ošetří mechanismus výplaty kupní ceny.

Převod vlastnického práva k nemovitosti, která je zapsána v katastru nemovitostí, neprobíhá totiž okamžitě po podpisu smlouvy.

Tato služba úschovy peněžních prostředků je poskytovaná LILAN s.r.o. výhradně jenom klientům společností.

Podstatou fungující úschovy je, že máte na jedné straně prodávajícího, na druhé kupujícího a mezi nimi potom peníze, které chtějí směnit za nemovitost. Oba dva chtějí ošetřit svá rizika spojená se zaplacením kupní ceny a nabytím vlastnictví na katastru nemovitostí.

Prodávající a kupující (oběma dohromady říkejme třeba jen „strany“) uzavřou mezi sebou kupní smlouvu a se Schovatelem smlouvu o úschově. Schovatel nebude mít na starosti jen samotnou úschovu peněz, ale převezme od stran i podepsané kupní smlouvy s návrhy na vklad a zajistí jejich podání na katastr.

Katastr zkoumá správnost údajů v kupní smlouvě a další okolnosti celého převodu a na tuto činnost má zhruba měsíc (minimální lhůta je 20 dní). Pokud se však objeví nějaký problém, může se vklad vlastnického práva k nemovitosti táhnout i několik měsíců. Do té doby není kupující vlastníkem nemovitosti. Čím déle řízení na katastru trvá, tím více roste riziko, že celá realitní transakce neproběhne k plné spokojenosti obou smluvních stran.

V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do určitého data pošle kupní cenu na účet Schovatele. Schovatel se na oplátku zaváže stranám, že do doby, než přijdou od kupujícího peníze, nepodá podepsané kupní smlouvy na katastr. Ochranná funkce úschovy se tady projevuje na straně prodávajícího. Schovatel mu garantuje, že do doby, než bude mít pro něho na úschovném účtu složené peníze, nebude se na katastru jakkoliv disponovat s nemovitostí ve prospěch kupujícího.

Když peníze přijdou v dohodnuté výši a dohodnutém čase na účet Schovatele, Schovatel podá návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Ochranná funkce úschovy se překlopí na stranu kupujícího. Schovatel mu totiž garantuje, že do doby, než katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího, Schovatel nevydá prodávajícímu složenou kupní cenu.

V okamžiku, kdy katastr zapíše kupujícího jako vlastníka nemovitosti, je nezbytné tuto skutečnost prokázat Schovateli.

Obvykle si strany sjednají, že jedna nebo druhá předloží Schovateli vyrozumění katastru o provedení vkladu anebo třeba jen list vlastnictví se zápisem kupujícího jako nového vlastníka. Co osobně považuji za klíčové a co podle mne odlišuje průměrnou úschovu od té kvalitní, je ta věc, že nestačí, aby Schovatel pouze ověřil, že se kupující stal vlastníkem nemovitosti. Schovatel by měl ověřit také to, že na listu vlastnictví nebudou váznout žádné právní vady a nemovitost nebude dotčena žádnou změnou právních vztahů, které by byly způsobeny prodávajícím nebo na straně prodávajícího a na kterých se předem s kupujícím nedohodl. Schovatel prověří, že třeba prodávající nemovitosti nezastavil za zády kupujícího nebo si nezřídil nové věcné břemeno. Schovatel vždy ověři i právní stav nemovitosti zjistitelný z listu vlastnictví.

Pokud bude vše v pořádku a nemovitost bude dle listu vlastnictví ve stavu, který si strany odsouhlasily, Schovatel zašle prodávajícímu na účet kupní cenu a realitní obchod je tak s úspěchem završen. Strany si obvykle také sjednávají, že Schovatel zašle část kupní ceny nikoliv na účet prodávajícího, ale přímo na účet finančního úřadu k úhradě daně z nabytí nemovité věci.

Prodávající a kupující by také měli být připraveni, že Schovatel bude vyžadovat přesnou identifikaci obou stran převodu kvůli boji proti terorismu a praní špinavých peněz. Pokud totiž někdo přijímá do úschovy cizí prostředky, musí znát jejich skutečného vlastníka a také toho, komu jsou určeny.Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Vyhledávaní uživatelů a portálu za účelem přidáni na lištu záložek
Fyzická osoba
Právnicka osoba
Podnikatel
Samospráva
Státní instituce
Plný text:
v
ID:
v
Jméno:
v
Příjmení:
v
Telefon:
v
Email:
v
Název společnosti:
v
Subdomena:
v
Přidat do záložek
Vytvořit uživatele

Přihlášení do účtu

Obnovit heslo
Přidání profilu uživatele
Informace o účtu
Profil:
Profil:
v
Typ osoby:


 
*:
20
*
*
*:

Profil firmy
*Název právnické osoby / Podnikatele:
*Telefon:
Načtená adresa:
Úplná adresa:
100

Přidání nového inzerátu - Nаbídka
Přidání nového inzerátu - Poptávky
Publikovat inzerát ve formátu PDFVytvořit
Mezinarodni realitni portal
Informace pro informovaní uživatelů portálu
Mezinarodni realitni portal