Hide menu
Recently opened

Hide

Contact

Hide

Portal operator
Ческа-Липа, Чехия
telephone
+420 603 853 637
email
lilancz11@gmail.com
Online consultant
Proposals

Hide

Sale (25)
Property (23)
Projects (1)
Lease (0)
Property (0)
Staff

Show

Portal profile

Show

Hide menu
Show/Hide

Login in portal > Log in Register

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > Property management
I am interested in real estate management and maintenance services

SPRÁVA BYTOVÝCH  JEDNOTEK A RODINNÝCH DOMŮ

Naše služby využívají investoři, kteří vlastní jednu nebo více jednotek a nejsou přítomni v České republice, případně ti, kteří u nás žijí a nemají čas si sami své nemovitosti spravovat.


Samotné správě nemovitosti se věnujeme více než 20 let a za tuto dobu nám prošlo rukama více než 300 nemovitostí a jejich počet se neustále navyšuje.


Správa bytů a rodinných domů je jednou z nejúspěšněji poskytovaných služeb naší realitní kanceláří. Naše správa pro Vás jako majitele znamená, že se o vše postaráme my – od komunikace s nájemníkem, přes inspekce, opravy, havárie až po účetnictví. Naší velkou výhodou je, že na všechny potřebné řemeslné práce máme dlouhodobě prověřené a nepředražené partnery!


Jak probíhá náběr bytu/ domku ke správě?

 • Veškeré informace Vám zašleme e-mailem k prostudování. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete se telefonicky spojit s vedoucí správy, která Vám vše ochotně vysvětlí.

 • Poté bude následovat osobní setkání u nás v kanceláři.

 • Pokud se rozhodnete využít služeb naší správy, dojde k podpisu Příkazní smlouvy, Plné moci a fyzickému nabrání nemovitosti. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete být osobně v Praze, není problém celý proces vyřídit prostřednictvím pošty a e-mailové komunikace.

 • Vaši nemovitost nafotí náš profesionální fotograf a Vám bude přidělen osobní makléř, který se o Vaši nemovitost bude starat.

  SAMOZŘEJMOSTÍ JE KONTROLA BEZDLUŽNOSTI A KREDITU NÁJEMNÍKŮ!


Jak rozdělujeme byty na správu?

malé byty s nájmem do 10.000,- Kč (dlouhodobý pronájem)
           800,-Kč + DPH

byty nad 10.000,- Kč (dlouhodobý pronájem)
         1100,-Kč + DPH

byty na střednědobý a krátkodobý pronájem
         1300,-Kč + DPH

rodinné domky nebo nemovitosti na okraji Prahy
2000-3000,-Kč + DPH

správa více jednotek od jednoho majitele (vytvoříme Vám cenu v rámci výhodného balíčku)


PO DOBU, BĚHEM KTERÉ JE BYT NEOBSAZENÝ, SI POPLATEK ZA SPRÁVU NEÚČTUJEME

Co všechno správa zahrnuje?

 • Detailní inventář bytu,

 • podrobná fotodokumentace,

 • bezpečné uschování klíčů,

 • pravidelné inspekce 2x ročně (při krátkodobých a střednědobých pronájmech po každém klientovi),

 • předání nemovitosti klientům,

 • vybírání nájemného a přeposílání na bankovní účet majitele

 • držení kauce,

 • přepis energií na nájemníky,

 • odubytování nájemníků, odečet měřidel na konci pronájmu a vyúčtování záloh,

 • monitoring příchozí pošty, shromažďování podkladů pro účetnictví – vedení záznamů o všech příjmech a výdajích,

 • komunikace s nájemníky, SVJ, správcovskými firmami, atd.,

 • 24/7 hodin havarijní služba,

 • zprostředkování údržby a úklidu,

 • kontrola všech řemeslných prací,

 • vyřízení pojistných událostí, komunikace s pojišťovnami,

 • příjem a zpracování pošty

 • zřízení telekomunikačních služeb (internet, pevná linka, digitální TV).

  Další služby poskytované za poplatek:

 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmu, daň z převodu, daň z nabytí atd.),

 • vybavení bytu nábytkem a doplňky, homestaging - interiérový design

 • speciální služby – zařízení žaluzií, závěsů, rekonstrukcí bytů, návrhu a montáže kuchyňských linek, převoz starého nábytku,

 • úklid včetně výměny ložního prádla, praní, žehlení, mytí oken, čištění koberců, čalounické práce, atd.

Správa činžovních domů

Naše služby:

Nabízíme profesionální a efektivní služby místním i zahraničním investorům. Máme několikaleté zkušenosti se správou domů, vlastněných přímými vlastníky, tak i bytovými družstvy, či SVJ a z těchto zkušeností vybíráme to nejlepší, abychom Vám zajistili servis na profesionální úrovni, snižovali náklady a služby poskytovali transparentně. Vytvořili jsme systém, který zajišťuje, že jste informováni a máte své nemovitosti pod kontrolou.

Nadále se vzděláváme a stále sledujeme a máme přehled v neustále se měnících legislativních předpisech.

Nabídka, kterou od nás obdržíte, je kompletní. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně podle Vašich potřeb od základní ekonomické správy domu až po technickou správu domu.

Kompletní správa objektu zahrnuje dle služeb:

Technická správa budovy

Servis, údržba a revize  - hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí technických instalací v budově, jako např. revize elektrického zařízení a hromosvodů, revize a kontroly plynových zařízení, kontroly požární ochrany, kontroly a revize hasicích přístrojů, pravidelný servis a revize výtahů, pravidelné prohlídky komínů, zajištění odstranění závad z kontrol a revizí a to prostřednictvím specializovaných odborníků a firem. Příslušné dokumenty, potvrzení a revizní zprávy též uchováváme.

 • Služby – zajištění služeb spojených s užíváním jednotek: V souvislosti se zajištěním dodávek el. Energie, plynu, tepla a TUV, vody, STA, odvozu komunálního odpadu zejména:

 • zajištění operativního odstranění poruch a závad, nebo jejich oznámení příslušným správcům uvedených inženýrských sítí spolu s poskytnutím součinnosti k co nejrychlejšímu odstranění poruch a závad,

 • zajištění revize technických zařízení včetně revize požární ochrany a archivace těchto revizí nebo zpráv,

 • zajištění odečtů spotřeby a vyúčtování pro jednotlivé vlastníky,

 • zajištění naplnění povinností ukládaných vlastníkovi v rámci bezpečnostních, hygienických, požárních a dalších souvisejících norem.

 • Úklid budov – zajišťujeme úklid společných prostor po celý rok (včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících) v souladu se zákonem danými předpisy, včetně uzavírání smluv s příslušnými poskytovateli služeb a jejich pravidelnou kontrolu. V případě potřeby zajišťujeme i havarijní a zvláštní úklidové služby (př. vandalismus či jiná výjimečná událost). Dle možností zjišťujeme i původce událostí a vyvodíme potřebná opatření.

 • Údržba a opravy – Zajišťujeme potřebné úpravy a opravy ve společně užívaných prostorách budovy.

 • Havarijní služba – zajišťujeme 24hodinovou havarijní službu

 • Domovní řád – vypracujeme domovní řád a po schválení výborem  SVJ s ním seznámíme všechny uživatele v objektu. Kontrolujeme jeho dodržování a v případě potřeby při jeho porušování patřičné osoby varujeme. Při opakovaném porušování bychom postupovali dle dohody s Vámi.

 • Radíme v otázkách souvisejících s pojištěním domu a na Vaše přání můžeme převzít povinnosti ve věcech jednání a uzavírání smluv o pojištění a jejich každoroční obnovení.

 • Řešíme pojistné události týkající se společných prostor domu.

 • Zajišťujeme veškeré potřebné kontakty s úřady,

 • Shromáždění vlastníků – účastníme se schůze shromáždění, zajišťujeme její organizaci- doručení pozvánek všem vlastníkům, na schůzi podáváme zprávu o své činnosti, provádíme zápis ze schůze a tento pak rozesíláme všem vlastníkům jednotek.

 • Bezpečnost objektu – Poskytujeme všechny nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti objektu dle Vašich potřeb a přání.

 • Sestavujeme návrh plánu oprav.

 • Zajišťujeme zpracování pasportů prostor domu.

 • Zajištění projekční činnosti při rekonstrukci, přestavbě a úprav bytových i nebytových jednotek i společných prostor domu.

 • Vedeme a spravujeme webovou nástěnku, díky které je zajištěna rychlá komunikace s Vámi i mezi Vámi jednotlivými vlastníky a máte vždy přehled o tom, co se děje.

Ekonomická správa nemovitosti

Inkaso – Provádíme inkasa provozních nákladů a ostatních plateb, vyplývajících z vlastnictví a užívání bytové /nebytové/ jednotky v domě. Zasíláme upomínky v souladu s pokyny zadavatele.

 • V případech splatných plateb, které jsou nevymahatelné i přes zaslání upomínek, Vám navrhujeme další opatření.

 • Platby a úhrady – poskytujeme součinnost k tomu, aby vlastníci jednotek plnili vůči správci následující povinnosti:

 • poukázat na účet poskytovatele měsíčně zálohu na správu domu a zálohu na ceny služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním jednotky,

 • uhradit poskytovateli případné nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb na správu domu a na ceny služeb,

 • bezodkladně písemně oznámit poskytovateli všechny skutečnosti rozhodné pro určení výše plateb,

 • bezodkladně písemně informovat poskytovatele o převodu vlastnictví k jednotce.

 • Vedení účetnictví, kontroly – Prověřujeme všechny došlé faktury, kontrolujeme jejich správnost, provádíme jejich proplacení. Provádíme kontrolu všech výpisů z účtů.

 • Každý měsíc provádíme finanční likviditu, kde naleznete plánované příjmy a výdaje či přehled dlužníků apod.

 • Rozpočet, interní plánování – Na vyžádání Vám dáme k dispozici doklady potřebné k vypracování ročního rozpočtu či poradíme na Vaše přání v oblasti rozpočtů,

 • Zpráva o činnosti – jednou ročně podáváme zprávu o své činnosti.

 • Zálohy – v případě potřeb upravujeme výši měsíčních záloh na ceny služeb.

Účetnictví

Zodpovídáme za řádně vedené účetnictví dle příslušných předpisů a právních norem,

 • Zajištění vedení komplexní evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v rámci bytového domu,

 • Návrh předpisu příspěvku na úhradu správy domu vlastníkům jednotek,

 • Návrh předpisu výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním jednotek a Jejich vyúčtování pro jednotlivé vlastníky jednotek,

 • Předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldokontu jednotlivých vlastníků jednotek a dle pokynů předepisuje penále,

 • Vypořádávání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování záloh za služby,

 • Evidence přijatých a vydaných daňových dokladů a výpisů z bankovních účtů,

 • Vystavování faktur,

 • Zpracování platebních příkazů,

 • Vedení pokladní knihy,

 • Záznamy a evidence interních dokladů,

 • Zpracování roční účetní závěrky,

 • Zpracování daňových přiznání pro SVJ, sledování daňových povinností,

 • Jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy,

 • Uchování a archivace účetních knih, uzávěrek a dokladů se souhlasem zadavatele a s ohledem na platné právní předpisy.

This site uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this site, you agree to these terms.
Read more
Find users and portals to add to bookmarks bar
Individual
Legal person
Entrepreneur
The self-government
State institution
Full text:
xv
ID:
xv
Name:
xv
Surname:
xv
Phone:
xv
Email:
xv
Company name:
xv
Subdomain:
xv
Add to bookmarks
Create user

Login to account

Create an account
Account information
Profile:
Profile:
v
Profile:
v
Person type:


 
*:
20
*
*
*:
Company profile
*Company Name:
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Create an account - Structural subdivision -
Account information - Structural subdivision
* Select structural subdivision type:
v
Profile:
v
Profile:
v
*:
20
*
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Adding a new ad - Proposal
Adding a new ad - Demand
Publish the advertisement in PDFCreate
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL
Information for public informing portal users
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL