Hide menu
Recently opened

Hide

Contact

Hide

Portal operator
Ческа-Липа, Чехия
telephone
+420 603 853 637
email
lilancz11@gmail.com
Online consultant
Proposals

Hide

Sale (25)
Property (23)
Projects (1)
Lease (0)
Property (0)
Staff

Show

Portal profile

Show

Hide menu
Show/Hide

Login in portal > Log in Register

CZ. 00008787 - Lilan s.r.o. > Architecture
I am interested in architectural servicesSlužby architektů

Co můžeme nabídnout?

Služby architekta využijete zejména při návrhu nové stavby, ale věnujeme se i rekonstrukcím, přístavbám a můžeme vám pomoci i při legalizaci existujících staveb. Služby architekta jsou vždy o spolupráci s klientem (investorem, budoucím uživatelem stavby). Návrh domu je velice individuální záležitost, protože neexistují dva stejné pozemky, dvě stejné rodiny se shodnými požadavky – my tedy vždy nejprve vyslechneme Vaše požadavky, snažíme se poznat Váš vkus a podle toho ve spolupráci s Vámi navrhnout takové řešení, které bude současně funkční a vkusné. Navržené řešení musí samozřejmě respektovat také zákonná omezení a požadavky územního, popř. regulačního plánu a v některých případech požadavky orgánů památkové péče.

Architekt je Vaším průvodcem od prvního náčrtku stavby Vašeho domu až do jeho dokončení. Práce architekta je složena z několika etap: úvodní konzultace, architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí projekt a autorský dozor na stavbě. V případě zájmu můžeme pomoci i s návrhem interiérů popř. grafickým designem.

Je samozřejmě optimální, pokud vás celým projektem provází stejný architekt (projektant), ale není to dogma – pokud se např. rozhodnete, že pro vás máme vytvořit pouze studii a dokumentaci „pro úřady“ už necháte zpracovat někoho jiného, tak to samozřejmě je možné.

Chci stavět/rekonstruovat dům, potřebuji služby architekta?

Z hlediska legislativy je nutné mít pro většinu staveb zpracovanou dokumentaci pro územní řízení a pro stavební povolení (v jednoduchých případech bývá toto řízení spojeno do jednoho, takže jde pak o jedinou projektovou dokumentaci). Tuto dokumentaci musí zpracovávat osoba, která k tomu má  příslušné oprávnění – autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr činný ve výstavbě. Ještě před tím, než si necháte zpracovat takovou dokumentaci je však vhodné se pečlivě věnovat samotnému návrhu domu v tzv. studii. V této fázi lze zpracovat i více zcela odlišných variant a udělat si tak představu, jestli bude pro Vás a Vaši parcelu vhodnější např. přízemní nebo patrový dům, jestli chcete dům „moderní“ nebo „tradiční“. Domníváme se, že v této fázi jsou služby architekta nepostradatelné – otázky, které si kladete Vy, jsme zvyklí řešit s našimi klienty každý den a můžeme Vám tak ušetřit prošlapávání „slepých uliček“, dokážeme zohlednit výhody a nevýhody Vašeho pozemku a navrhnout tak pro vás nejlepší možné řešení.

Klienti si často myslí, že architekt je snílek, jehož práce končí tím, že tužkou naskicuje tvar domu a dále je to „práce pro stavaře“. To ale není pravda – práce architekta končí stejným projektem, jako od stavebního inženýra, ale architekt je navíc školený v tom, aby dokázal udělat Vaše bydlení účelné a vkusné. Každý architekt tedy musí znát i stavební předpisy, vlastnosti jednotlivých stavebních materiálů atp.

Můžu si architekta dovolit?

Pokud chcete stavět, tak zcela určitě. Díky spolupráci s architektem je možné navrhnout a následně realizovat dům, který bude přesně podle Vašich potřeb a představ. U novostaveb vychází pořizovací náklady na rodinný dům cca 15.000 až 30.000 Kč/m2 (k té spodní hranici se můžete přiblížit jen stavbou svépomocí, horní lze překročit použitím luxusních materiálů v interiéru, popř. drahými technologiemi). U běžných rodinných domů bývá kompletní cena za studii a projekt pro stavební povolení a územní řízení (většina jednoduchých staveb se obejde bez dokumentace pro provedení stavby, byť i to se většinou vyplatí) cca 100.000 Kč. To znamená, že pokud by byl Váš dům „díky“ nekvalitnímu návrhu o cca 4 m2 větší, než by bylo nutné (např. nevhodně řešená dispozice a z ní vyplývající zbytečná chodba), tak se vám peníze vynaložené na architekta vrátily.

Není lepší si koupit typový projekt?

Často se setkáváme s tím, že se na nás klienti obracejí poté, co si zakoupí projekt typového domu a „kvůli úřadům“ potřebují k tomu dopsat „nějaké zprávy“. Je pak pro nás těžké vysvětlovat, že projekt, který si zakoupili, trpí (často) zásadními nedostatky, není vhodně orientován vůči světovým stranám (tj. nehodí se pro pozemek investora) a investor často také přizná, že určitou místnost nebo dokonce místnosti vlastně nehodlá využívat, ale že „jinak se mu dům moc líbil“ (viz odstavec výše to znamená, že stavba bude o řádově statisíce dražší).

Typový projekt je navíc jakýmsi polotovarem projektové dokumentace, kterou je potřeba doplnit o vše, co souvisí s konkrétním umístěním – projekty přípojek, požární řešení, osazení do terénu. Autoři typových projektů je často řeší jako „doplňovačku“ pro projektanta, který tyto navazující činnosti provádí, takže my pak musíme celý projekt pečlivě pročíst a doplnit chybějící odkazy. Taková činnost je časově velmi náročná a je potřeba počítat s tím, že cena bude jen o málo nižší, než vytvoření individuálního projektu pro vás – finanční úspora bude kolem 20 až 30 tisíc, což je jediný zbytečný m2stavby.

Nebojte se tedy na nás obrátit ještě před tím, než si takový projekt zakoupíte, můžete se tak vyhnout nepříjemným překvapením. Výše uvedené neznamená, že všechny typové projekty jsou špatné (bohužel často bývají mírně řečeno nedokonalé), ale jste „typová rodina“? A máte „typový“ pozemek? My si myslíme, že nic takového neexistuje…
This site uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this site, you agree to these terms.
Read more
Find users and portals to add to bookmarks bar
Individual
Legal person
Entrepreneur
The self-government
State institution
Full text:
xv
ID:
xv
Name:
xv
Surname:
xv
Phone:
xv
Email:
xv
Company name:
xv
Subdomain:
xv
Add to bookmarks
Create user

Login to account

Create an account
Account information
Profile:
Profile:
v
Profile:
v
Person type:


 
*:
20
*
*
*:
Company profile
*Company Name:
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Create an account - Structural subdivision -
Account information - Structural subdivision
* Select structural subdivision type:
v
Profile:
v
Profile:
v
*:
20
*
*Phone:
Načtená adresa:
Full address:
100
Adding a new ad - Proposal
Adding a new ad - Demand
Publish the advertisement in PDFCreate
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL
Information for public informing portal users
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL